SKAV SR – Stála konferencia aktérov vo vzdelávaní 

SKAV SR vzniká v rámci projektu Deti nepočkajú! a je inšpirovaná partnermi z Islandu, ČR a z Fínska. Podobne ako v ČR patrí k jej úlohám monitorovanie tvorby legislatívy a politických rozhodnutí v oblasti vzdelávania, vedenie partnerského dialógu verejnosti so zvolenými zástupcami verejnosti, ako aj s orgánmi verejnej správy a s médiami na základe dát a príkladov dobrej praxe zo SR i zahraničia. V neposlednom rade je cieľom SKAV predkladať proaktívne návrhy riešení, chrániace verejný záujem.

SKAV je tvorená zástupcami rodičov, študentov stredných a vysokých škôl, riaditeľov, učiteľov, odborných zamestnancov a zriaďovateľov škôl, univerzít, vedcov, neziskových organizácií, firiem a podporovateľov kvalitného vzdelávania na Slovensku

 

aktivity SKAVu:

Česko-slovenské online debaty

Spoločne s českými partnermi Stálá konference asociací ve vzdělávání, z. s. sme pripravili špeciálnu sériu online debát o súčasnej situácii vo vzdelávaní. Veríme, že nás všetkých obohatí pozrieť sa na aktuálny stav z rôznych perspektív a z oboch strán hraníc. Cieľom je pomenovať, aké nové skúsenosti vo vzdelávaní zažívame a nechať sa inšpirovať, ako ich vyťažiť do budúcnosti. sledovať ich môžete tu: https://aka.ms/skav

v čase od 13.00 – 14.00 hod. vždy vo štvrtok (30.4.2020, 7.5.2020, 14.5.2020, 21.5.2020, 28.5.2020 a 15.6.2020)

Videozáznamy z online debát o súčasnej situácii vo vzdelávaní

Zhrnutie série 5 česko-slovenských online debát

Dokument – O učení na diaľku – podnety z online debát

Regionálne zasadnutia SKAV 

Vo februári sme zorganizovali 8 regionálnych zasadnutí SKAV v 8 krajoch na Slovensku. Spoločne s zo zástupcami 12 cieľových skupín ( študenti SS, študenti VŠ, učitelia, riaditelia, zriaďovatelia, odborní zamestnanci, rodičia, univerzity, vedci, neziskové organizácie, podporovatelia, firmy) sme hľadali dobré riešenia v oblasti vzdelávania v prospech detí na Slovensku aj na základe dobrých príkladov praxe z regiónov.