Kvalitné školstvo je občianska iniciatíva, v ktorej pracujeme na princípe dobrovoľnosti. Už viac ako rok „držíme ochrannú ruku“ nad legislatívou v rámci školstva.

 

Čo sa nám už podarilo:

  1. Zastaviť zákon, ktorý by obmedzil slobodu zavádzania inovácii na školách
  2. Zachrániť desiatky kvalitných stredných škôl na Slovensku, ktoré mali byť zatvorené kvôli smerným číslam. Pracujeme na zmene legislatívy v tejto oblasti
  3. V súčasnosti sa zastávame učiteľov, ktorí majú byť vzorom pre naše deti. Sme členom petičného výboru Petície za stiahnutie návrhu nového zákona o pedagogických a odborných zamestnancoch

Najjednoduchšou podporu pre naše aktivity je venovať nám 2% zo svojich daní. Použijeme ich na obhajobu záujmom detí na celom Slovensku a tým aj celej našej krajiny.  Vyzbierané prostriedky použijeme na financovanie nákladov, ktoré vznikajú pri našich aktivitách.

Keďže sme občianska iniciatíva, v rámci 2% z daní naše aktivity podporuje nezisková organizácia LIPANA, n.o.

Naše identifikačné údaje:

IČO: 51269805
SID: nemáme – nevypĺňa sa
Právna forma: nezisková organizácia
Obchodné meno: Lipana, n.o.
Ulica: Kuzmányho
Súpisné / orientačné číslo: 1193/49
PSČ: 04001
Obec: Košice – mestská časť Staré Mesto

 

 

Ako darovať 2%?

Celý postup pre darovanie 2 % nájdete na stránkach finančnej správy spolu s odkazmi na potrebné tlačivá – pre zamestnancov vyhlásenie o poukázaní 2 % a potvrdenie o zaplatení dane z príjmov. V prípade, že darujete 2 % ako právnická osoba, formulár na poukázanie darovanej sumy sa nachádza na zadnej strane daňového priznania.

 

Ako využijeme 2% z dane

Kvalitnú školu tvoríme spolu, preto sieťujeme aktérov, pôsobiacich v oblasti školstva a snažíme sa vytvoriť inovatívne formy spolupráce v prospech detí. V spolupráci s inými organizáciami a osobnosťami vytvoríme:

  • Stálu konferencie aktérov vo vzdelávaní, ktorá bude partnerom pre diskusiu s ministerstvom školstva
  • Medzinárodný vzdelanostný klaster, ako zdroj inšpirácie pre reformné kroky v oblasti školstva na Slovensku
  • Fórum proaktívnych škôl, organizáciu s medzinárodným prvkom ako platformu škôl, ktoré sa chcú ďalej rozvíjať zdola

Ďakujeme vám za prejavenú dôveru!