Kvalitné školstvo je občianska iniciatíva, v ktorej pracujeme na princípe dobrovoľnosti. Už viac ako rok „držíme ochrannú ruku“ nad legislatívou v rámci školstva.

Čo sa nám už podarilo:

 1. Zastaviť zákon, ktorý by obmedzil slobodu zavádzania inovácii na školách
 2. Zachrániť desiatky kvalitných stredných škôl na Slovensku, ktoré mali byť zatvorené kvôli smerným číslam. Pracujeme na zmene legislatívy v tejto oblasti
 3. V súčasnosti sa zastávame učiteľov, ktorí majú byť vzorom pre naše deti. Sme členom petičného výboru Petície za stiahnutie návrhu nového zákona o pedagogických a odborných zamestnancoch

V rámci projektu Deti nepočkajú! sme tento rok usilovne pracovali:

 • nadväzovali sme spolupráce, výsledkom budú okrúhle stoly v 8 regiónoch SR, kde predstavíme zaujímavé projekty z regiónov a ustanovíme Stálu konferenciu s 8 regionálnymi a 12 sektorovými výbormi SKAV a zamyslíme sa nad prioritami vo vzdelávaní Desatoro/Memorandum (február až máj 2020),
 • zbierali sme priania, urobili sme slovenský rekord, prepísali sme priania a odovzdáme sochu dieťaťa so zoznamom prianí od deti, rodičov a učiteľov novému ministrovi školstva (marec-apríl), odkazy od ľudí nás budú zaujímať i naďalej ako podnety pre SKAV,
 • nadviazali sme spoluprácu so zahraničnými lektormi z Islandu, ČR a Fínska, ktorí budú lektorovať na celoslovenskom stretnutí osobnosti z regiónov, kde bude oficiálne ustanovená celoslovenská SKAV (maj)
 • nadväzujeme spoluprácu medzi umelcami a školami, aby vznikol song o vzdelávaní v rôznych žánroch, chceme tak poukázať na potrebu rôznorodých prístupov k rôznorodým deťom a na touže napriek rôznorodosti a i pravé vďaka nej vieme spolupracovať
 • dávame priestor na prezentáciu spolupracujúcich aktérov a zaujímavých projektov, každý mesiac natáčame zaujímavé spoty a v spolupráci so Slovenským rozhlasom, portálom Eduworld a regionálnymi médiami informujeme o inšpiráciách z celého SR

 

Keďže sme občianska iniciatíva, v rámci 2% z daní naše aktivity podporuje nezisková organizácia LIPANA, n.o.

Naše identifikačné údaje:

IČO: 51269805
SID: nemáme – nevypĺňa sa
Právna forma: nezisková organizácia
Obchodné meno: Lipana, n.o.
Ulica: Kuzmányho
Súpisné / orientačné číslo: 1193/49
PSČ: 04001
Obec: Košice – mestská časť Staré Mesto

 

 

Ako darovať 2%?

Celý postup pre darovanie 2 % nájdete na stránkach finančnej správy spolu s odkazmi na potrebné tlačivá – pre zamestnancov vyhlásenie o poukázaní 2 % a potvrdenie o zaplatení dane z príjmov. V prípade, že darujete 2 % ako právnická osoba, formulár na poukázanie darovanej sumy sa nachádza na zadnej strane daňového priznania.

 

Ako využijeme 2% z dane

Kvalitnú školu tvoríme spolu, preto sieťujeme aktérov, pôsobiacich v oblasti školstva a snažíme sa vytvoriť inovatívne formy spolupráce v prospech detí. V spolupráci s inými organizáciami a osobnosťami vytvoríme:

 • Stálu konferencie aktérov vo vzdelávaní, ktorá bude partnerom pre diskusiu s ministerstvom školstva
 • Medzinárodný vzdelanostný klaster, ako zdroj inšpirácie pre reformné kroky v oblasti školstva na Slovensku
 • Fórum proaktívnych škôl, organizáciu s medzinárodným prvkom ako platformu škôl, ktoré sa chcú ďalej rozvíjať zdola

Ďakujeme vám za prejavenú dôveru!