Príspevky v médiach ku petícii za stiahnutie návrhu nového zákona o pedagogických zamestnancoch
https://www.ta3.com/clanok/1149586/ucitelia-odmietaju-novy-zakon-podla-rezortu-je-v-ich-prospech.html
https://www.webnoviny.sk/parlament-opatovne-schvalil-zakon-o-pedagogickych-zamestnancov-ucitelia-su-pripraveni-protestovat/

Petícia za stiahnutie návrhu nového zákona o pedagogických a odborných zamestnancoch 
http://www.changenet.sk/?section=kampane&x=1002268

Samosprávne kraje žiadajú novelu vyhlášky o určovaní počtov stredoškolákov
https://kosicednes.sk/tema-dna/samospravne-kraje-ziadaju-novelu-vyhlasky-o-urcovani-poctov-str-edoskolakov/?fbclid=IwAR0lcQersNRMasyiPUH2cxg7X7gmm4a1C5raCDFQHjpGBCgnKFY7IPeGXJU

Petícia za transparentné a objektívne určovanie počtu žiakov 1. ročníka na stredných školách a ponechanie počtu žiakov 1. tried podľa školského roku 2018/19
http://www.changenet.sk/?section=kampane&x=1002268

Akú školu by ste dopriali našim deťom? Naše konkrétne kroky ku skvalitneniu školstva:
http://kvalitneskolstvo.sk/wp-content/uploads/2018/09/Akú-školu-by-ste-dopriali-našim-deťom-Naše-kroky-ku-skvalitneniu-školstva.pd

Memorandum o transformácii slovenského školstva:
http://kvalitneskolstvo.sk/wp-content/uploads/2018/09/memorandum-o-transformacii-slovenskeho-skolstva.jpg

Návrh novely zákona, ktorú pripomienkujeme:

http://kvalitneskolstvo.sk/wp-content/uploads/2018/06/Navrh_novely.rtf

Dôvodová správa k návrhu zákona:

http://kvalitneskolstvo.sk/wp-content/uploads/2018/06/Dovodova_sprava.rtf

Zásadná pripomienka Asociácie súkromných škôl a školských zariadení Slovenska k novele školského zákona:

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2018/317/pripomienky/zobraz

Podporte hromadnú pripomienku na webe svojím podpisom:

http://www.changenet.sk/?section=kampane&x=972694

Otvorený list ministerke školstva:
https://www.skolskynetwork.sk/

Stanovisko MESA 10 k novele školského zákona:

http://bit.ly/2LexvdM

Rozhlasové relácie k téme novely školského zákona:

https://sukromneskoly.sk/v-relacii-z-prvej-ruky-aj-o-experimentalnom-overovani/

https://soundcloud.com/user-333575142/sets/talkshow-zuzany-martinakovej-2852019

List ministerke školstva:

https://www.cas.sk/clanok/702285/osobnosti-experti-a-pedagogovia-napisali-otvoreny-list-k-vychodiskam-nprvav/

[ryv-popup video=“https://www.youtube.com/watch?v=6xE3fEm8ghI&t=3s/(ID)?autoplay=1&rel=0″]