842 938 detí v slovenských materských, základných a stredných školách nepočká, zaslúžia si našu pozornosť už dnes!

Deti nepočkajú, každým dňom starnú. Generácie detí každoročne vychádzajú zo škôl bez toho, aby v každodennosti pocítili zmeny v ich prospech, o ktorých sa medzi odborníkmi a politikmi len hovorí. Konkrétne kroky vo vzťahu k deťom chýbajú, aj keď práce už bolo vykonanej veľa. Mnohé dobré nápady, projekty či výskumy, zamerané na zmeny vo vzdelávaní, končia v šuflíkoch, zborníkoch z konferencií alebo v archívoch. Každým rokom tak na Slovensku prichádzame o generáciu detí, ktorá by mohla vďaka zmene vo vzdelávaní byť v budúcnosti nositeľom vysokých hodnôt a generáciou pozitívnej zmeny spoločnosti, po ktorej všetci túžime. Efektívnym spojením síl a komunikáciou so širokou verejnosťou prostredníctvom pozitívnej mediálnej kampane urobme prvý krok ku skutočne dobrej reforme školstva na Slovensku. Týka sa nás to všetkých!

„Vždy sa hovorí, že čas všetko zmení, ale v skutočnosti to musíte zmeniť sami.“

Andy Warhol