842 938 detí v slovenských materských, základných a stredných školách nepočká, zaslúžia si našu pozornosť už dnes!

 

Deti nepočkajú, každým dňom starnú. Generácie detí každoročne vychádzajú zo škôl bez toho, aby v každodennosti pocítili zmeny v ich prospech, o ktorých sa medzi odborníkmi a politikmi len hovorí. Konkrétne kroky vo vzťahu k deťom chýbajú, aj keď práce už bolo vykonanej veľa. Mnohé dobré nápady, projekty či výskumy, zamerané na zmeny vo vzdelávaní, končia v šuflíkoch, zborníkoch z konferencií alebo v archívoch. Každým rokom tak na Slovensku prichádzame o generáciu detí, ktorá by mohla vďaka zmene vo vzdelávaní byť v budúcnosti nositeľom vysokých hodnôt a generáciou pozitívnej zmeny spoločnosti, po ktorej všetci túžime. Efektívnym spojením síl a komunikáciou so širokou verejnosťou prostredníctvom pozitívnej mediálnej kampane urobme prvý krok ku skutočne dobrej reforme školstva na Slovensku. Týka sa nás to všetkých!

 

Od júla 2019 do januára 2022 budeme pracovať ďalej na projekte “Deti nepočkajú”, aby sme prepájali tých najschopnejších, najrozhľadenejších, najpokrokovejších, najerudovanejších, najskúsenejších, najzanietenejších odborníkov a nadšencov v oblasti školstva a vzdelávania z celého Slovenska pre transformáciu nášho školstva. Na 30 mesiacov sme získali grant z nadácie Active Citizens Fund v téme Obhajoba verejných záujmov.

 

 

Projekt ‘Deti nepočkajú!’ je podporený z programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou“.