….pretože nám záleží na slobodnom, zodpovednom, humánnom, odbornom, partnerskom a transparentom zavádzaní inovácii do slovenského školstva v prospech jeho rozvoja a v prospech: detí, rodičov, inovatívnych škôl, odborných garantov a v prospech celej spoločnosti na Slovensku v zmysle motta „ aké školstvo, taká spoločnosť“…

1.DETI NEPOČKAJÚ
Je potrebné vytvoriť rýchly, efektívny a garantovaný proces zavádzania inovácií, aby deti neskončili školu skôr, ako dôjde ku skutočnej zmene školského programu.

2. PEDAGOGIKA NIE JE POLITIKA
Je dôležité odpolitizovať školstvo na všetkých úrovniach pre spoločné dobro celej spoločnosti.

3. ZMENU TVORIA ŽIACI A UČITELIA, RODIČIA A ŠKOLY
Hlavnými nositeľmi zmeny v školstve sú žiaci a učitelia, rodičia a školy, vrátane univerzít.

4. MENEJ KONTROLY – VIAC PODPORY A DÔVERY
Decentralizácia pre radikálne zlepšenie podmienok pre nápady zdola. Zjednodušenie systémov riadenia. Posilnenie dôvery v učiteľa, rodiča a žiaka.

5. ŠKOLA NÁSTROJ BUDÚCNOSTI – ŠKOLA ZMENA SPOLOČNOSTI
Vzdelávanie má posilňovať ľudské hodnoty a reagovať na meniace sa potreby spoločnosti.

6. ŠKOLA NIE JE OSTROV
Škola spája ľudí, je potrebné ju vytvárať ako komunitné centrum tak, aby sa dala využiť aj večer, aj cez víkendy aj v lete pre rôzne skupiny podľa ich špecifických potrieb.

7. RODIČ JE VOLIČ
Dokiaľ téma vzdelávania bude závislá od politiky, je potrebné vyvodzovať politickú zodpovednosť voči jej tvorcom.

8. PEKNÉ ŠKOLY
Súčasťou zmeny školy je aj zmena architektúry školy, podporujúca zmenu myslenia.

9. INOVÁCIA NIE JE TAJOMSTVO
Transparentné zdieľanie inovácií medzi školami na národnej a lokálnej úrovni.

10. ŠKOLSTVO JE SPOLUPRÁCA
Všetky uvedené princípy transformácie, tvoriace jeden celok, sa dajú presadiť iba spoluprácou všetkých aktérov.